Informace

Aktuálně: Reakce na vyjádření Školské rady k problematice provozu ve Školní jídelně. 

Dovolujeme si upřesnit některé nepravdivé informace z vyjádření Školské rady.

V žádné diskuzi, facebookové, ani jiné, jsme nikdy já, ani zaměstnanci jídelny nepožadovali od školy souhlas k přijímání dalších dětí. Opravdu netuším, jak Školská rada k této informaci dospěla.

Ohledně tvrzení "v misce držené přímo v ruce", bych se chtěla vyjádřit tak, že děti v jídelně nemají k dispozici misky na polévku, ale pouze talíře, které jsou na rozdíl od misek lépe uchopitelné.

Další nepřesná informace je ta, že si děti odloží jídlo na stůl, a jdou si opět přes celou jídelnu pro příbor. Skutečnost je taková, že příbor si každý strávník vyzvedne přímo při odebrání oběda (přejde asi o tři kroky vedle).

Místo, kde jsou příbory umístěny, tedy v blízkosti výdejního okénka, bylo navrženo gastro-odborníkem jako nejlépe vhodné.

Co se táců týče, tak v této jídelně nikdy nebyly doporučeny odborníky právě z důvodů kapacitních.

Školská rada se zde vůbec nezmiňuje o prostorách výdejny. Okénko je stále prostorově nedostačující, i přesto, že bylo před několika lety zvětšované. Okénko na použité nádobí není vůbec vhodné na odkládání táců v provozu, kdy nám do jídelny přijde např. 10 tříd najednou. Jídelna byla původně projektována pro 500 strávníků a nyní vaříme až 630 porcí. Minulý rok jich bylo do 600.

Kuchyň, výdejnu a ani jídelnu nelze nafouknout. A to je ten hlavní problém.

V současné době jednáme s odbornou firmou o nejschůdnějším řešení. Do konce listopadu by měl být znám výsledek projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna Žižkov je samostatný subjekt, nespadá pod Základní školu Žižkov, tudíž veškeré dotazy a připomínky směřujte přímo k nám. Obracejte se na vedoucí ŠJ - p. Martinu Zahradníčkovou. Děkujeme. 

Obědy je možné platit v hotovosti v ŠJ (pouze posledních 5 dní v měsíci) nebo inkasem (podmínky domluvit v ŠJ). Odhlásit nebo přihlásit oběd lze pouze den předem do 14. hodiny. V úterý, ve středu a ve čtvrtek si můžete vybrat ze dvou hlavních jídel. Automaticky je objednán oběd č. 1. Pokud chcete oběd č. 2, je nutné si ho přeobjednat. Výdej obědů je od 10.45 do 14.00 hodin. První den nemoci je možné si neodhlášený oběd odnést domů, na další dny je nutné ho odhlásit.